El Govern a iniciativa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana, ha aprovat l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, que pretén incrementar l'ús de la bicicleta i promoure un canvi cultural favorable cap a la mobilitat sostenible, per aconseguir-ho compta amb un centenar de mesures...

Santa Cristina d’Aro ha decidit apostar per la sostenibilitat energètica i climàtica del municipi, a través de l’aprovació de quatre projectes enfocats a la millora de l’eficiència energètica relacionada amb les fonts d’energia renovables, i a la lluita per reduir la vulnerabilitat del territori davant...

La Comissió Europea ha adoptat un pla d'acció cap a la contaminació zero. Aquest document presenta els objectius per a 2050, amb la reducció de la contaminació fins a nivells no perjudicials per a la salut i els ecosistemes naturals. També marca els passos necessaris per...

El distintiu Bandera Blava l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), i reconeix i estimula l’esforç dels ens locals per aconseguir criteris de legalitat, accesibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com, disposar d’una gestió ambiental. Més informació ...

Entre els programes seleccionats hi ha l’elaboració d’un sistema d’informació dinàmica del litoral amb l’objectiu de recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, ciutadania i empreses, la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catalana, tenint en compte la present situació d’emergència...