Pas endavant en la millora de la gestió dels residus sòlids a la Garrotxa

Dijous, 21 de juliol en sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa, es va aprovar per unanimitat dels presents dels diferents grups comarcals (amb l’absència del conseller d’ERC, Alfred Cairó) l’acord marc i el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Beuda per a la futura implantació del Centre Integral de Gestió de Residus de la Garrotxa a les instal·lacions de l’actual abocador comarcal, ubicat al municipi de Beuda.

Es tracta d’un acord unànime que suposa un pas endavant per a la comarca en l’àmbit del tractament de la gestió dels residus sòlids. L’acord adoptat planteja una proposta innovadora i totalment alineada amb els requeriments actuals del tractament de residus, tant pel fet que suposarà el desmuntatge de l’actual abocador comarcal, com per l’aplicació de criteris de circularitat (recuperació de materials i disminució del rebuig final fins arribar a, pràcticament, el residu zero). Així, el projecte aprovat per tots els grups comarcals contempla el buidatge i recuperació de materials actualment dipositats a l’abocador comarcal del Clot de les Mules (en funcionament des de l’any 1989) i la renaturalització de l’espai un cop buidat definitivament l’abocador.

L’acord entre ambdues administracions també incorpora compromisos econòmics i d’auditories independents, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més de la creació d’un Laboratori Verd de Transició, de difusió i investigació en l’àmbit del tractament de residus i la circularitat. Per tant, estem davant d’un acord de gran rellevància per al futur mediambiental de la comarca, i així ho van expressar els portaveus comarcals a les seves intervencions, que van valorar molt positivament la transparència del Consell Comarcal i l’activa participació que tant l’Ajuntament de Beuda com la ciutadania del municipi han tingut al llarg de procés d’elaboració dels compromisos.A més, el ple també va aprovar la delegació al Consell de Presidència de la sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 40 milions d’euros pel finançament del Centre Integral de Gestió de Residus, donada la transcendència i significació de l’actuació.

 

Més informació

Font: Consell Comarcal de la Garrotxa

Publica un comentari