objectius cilma

Objectius

Línia blava separador cilma sostenibilitat

El CILMA s’ha creat amb els objectius d’acompanyar i assessorar
els governants i tècnics municipals en les seves necessitats, demandes
i interessos en matèria de sostenibilitat i medi ambient.

La cooperació i l’intercanvi

És un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines,

així com també per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO.

 La sostenibilitat com a fet transversal

Fomenta la integració dels aspectes ambientals en les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.

La divulgació d’experiències

Difon de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament

de la sostenibilitat.

El suport a la gestió dels ens locals

Ofereix als responsables polítics i tècnics de les administracions locals models, mètodes i tècniques de bones pràctiques

de desenvolupament sostenible.

L’actuació conjunta

Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.

La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú

Impulsa la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis al compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Transferència de coneixement i diàleg

Promou la transferència de coneixement i el diàleg entre els ens locals, el món acadèmic i la societat civil

en l’àmbit del desenvolupament sostenible.