Àmbits d’actuació

Línia blava separador cilma sostenibilitat

Aigua

aigua cilma paissatge

UN RECURS QUE HEM FET ESCÀS

L’aigua és un recurs escàs, valuós i costós, i en els darrers anys, en part gràcies als diferents períodes de sequera, n’hem pres consciència i s’ha observat la necessitat d’introduir mecanismes de gestió eficient tant pel que fa a la limitació de pèrdues i l’estalvi, com a la millor cobertura econòmica del servei. Alhora, s’ha generalitzat el coneixement dels conceptes associats al seu cicle —sanejament, conservació d’ecosistemes hídrics—, i la directiva marc demana des de fa temps que la cobertura de costos inclogui la totalitat del cicle.

 

És en aquest sentit que el CILMA, des d’aquest àmbit, pot treballar per ajudar a racionalitzar-ne el consum i perquè se’n faci una gestió sostenible, i així donar suport als municipis que tenen competències pròpies en el subministrament d’aigua i el tractament d’aigües residuals.

ODS RELACIONATS

   

Suport als ens locals per promoure

els ODS a comarques gironines

recursos documents cilma
recursos publicacions cilma
recursos legislació cilma
recursos campanyes cilma
recursos en préstec cilma