Campanyes de sensibilització ambiental

En aquest apartat es pot accedir a la informació de les diferents campanyes de sensibilització ambiental coordinades des de Catalunya i Europa. Els ens locals s’hi poden adherir, així com proposar l’organització d’activitats per al públic escolar i per a la ciutadania.

Dia Mundial de l’Aigua (22 de març)

La celebració d’aquest dia pretén centrar l’atenció en la importància de l’aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible d’aquest recurs.

L’ACA ofereix informació, materials i eines divulgatives.

Més informació

Setmana Sense Soroll (del 26 d’abril al 2 de maig de 2021)

Promou iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control, així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.

Sota el lema ‘Stop soroll!’, la SSS del 2021 té com a objectiu posar en valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Més informació

Let’s Clean Europe (maig)

És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura, i promoure accions de sensibilització mitjançant la recollida dels residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.

Més informació

Setmana de la Natura (primera setmana de juny)

En aquesta setmana s’aglutinen activitats entorn de la conservació de la natura i el medi ambient, per posar en valor i donar a conèixer tots aquells actors del territori català que dediquen el seu dia a dia a cuidar la terra, i que difonen el seu coneixement i les seves problemàtiques.

L’edició d’enguany se centra en la greu pèrdua de biodiversitat que viu actualment el planeta i en com passar a l’acció per frenar aquesta situació.

Organització: Xarxa per a la Conservació de la Natura i Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.

Més informació

Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny)

Aquest dia va ser escollit per les Nacions Unides per alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el medi ambient.

Més informació

Pàgina oficial de les Nacions Unides

Setmana Europea de l’Energia Sostenible (juny)

L’objectiu és organitzar actuacions i activitats al voltant de l’eficiència energètica, les energies renovables i el nou rol de la ciutadania en energia.

Promouen i ofereixen recursos: ICAEN, AMB i les diputacions provincials.

Més informació

Setmana Europea de la Mobilitat (setembre)

L’objectiu és promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com fer visibles els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació.

Promouen i ofereixen recursos: ajuntaments, diputacions provincials, autoritats de transport metropolità, empreses públiques i associacions.

Més informació – Generalitat de Catalunya

Més informació UE

Setmana Europea de la Prevenció dels Residus (novembre)

L’objectiu és organitzar accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Organització i promoció: Agència Catalana de Residus.

Més informació

Campanya d’estalvi d’aigua (edició 2013)

Més de cinquanta municipis gironins van participar en una nova campanya d’estalvi d’aigua a partir del mes d’abril.

Els elements de la campanya van ser tres: xerrades per a adults, l’exposició «Aigua en equilibri» i equips d’estalvi d’aigua.

Amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Diputació de Girona i el CILMA, l’abril de 2013 es va iniciar una nova campanya de sensibilització en l’estalvi d’aigua amb l’objectiu de promoure petites actuacions de sensibilització, coordinades, per continuar promovent l’estalvi i la gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic, així com fer un seguiment dels resultats d’estalvi per part dels municipis.

Aquesta campanya consistia en xerrades a col·lectius d’adults en què s’explicaven bones pràctiques en l’estalvi i la gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic i la interpretació de la factura de l’aigua. Es van aprofitar les xerrades per distribuir els mecanismes d’estalvi d’aigua i com instal·lar-los. També es va donar a conèixer la calculadora d’estalvi d’aigua, que és una aplicació que es pot trobar als webs municipals i que permet conèixer en què gastem l’aigua i com podem estalviar-ne.

Un altre element de la campanya va ser l’exposició «Aigua en equilibri» que va estar a disposició de cada municipi entre dues i tres setmanes. Els ajuntaments disposaven d’un manual amb les seves característiques per visualitzar els continguts i facilitar-ne el muntatge.

I el darrer element de la campanya eren els equips d’estalvi d’aigua: airejadors per a la cuina, els lavabos i la dutxa, que permeten reduir el cabal d’aigua que surt per l’aixeta sense pèrdua de confort i benestar.

Era important que els municipis es comprometessin a fer, durant un any, el seguiment de l’estalvi d’aigua aconseguit amb la instal·lació dels airejadors, així com fer difusió de les dates de la xerrada i de l’exposició mitjançant els logotips que s’oferien als ajuntaments per difondre els actes de forma coordinada.

A continuació es pot descarregar: