Àmbits d’actuació

Línia blava separador cilma sostenibilitat

Infraestructures

estructura metàl·lica amb vigues de ferro. Infraestructura en forma de grua

LES GRANS INFRAESTRUCTURES: AVENÇ I CONFLICTE EN LES GRANS PROBLEMÀTIQUES DEL PAÍS

En els darrers anys a les comarques gironines s’han implantat una sèrie d’infraestructures viàries, ferroviàries, elèctriques, renovables… Si bé és cert que resulten necessàries per al desenvolupament econòmic, això no significa que hagin d’incrementar els costos ambientals i fraccionar cada cop més el territori, ni interceptar els fluxos biològics i socials, així com les connexions paisatgístiques. Per tant, és imprescindible una coordinació territorial per implantar-les i que es procuri aprofitar els mateixos corredors de pas, així com avaluar l’impacte ambiental dels projectes (i de l’obra completa de la infraestructura) per tal que siguin al màxim de compatibles amb l’entorn. Atès que moltes d’aquestes infraestructures afecten més d’un municipi, des d’aquest àmbit d’actuació es pretén que el CILMA es converteixi en una bona plataforma d’interlocució del conjunt d’ens locals davant d’altres administracions i la seva ciutadania per proposar mesures correctores i evitar l’efecte barrera en el territori.

Suport als ens locals per promoure

els ODS a comarques gironines

recursos documents cilma
recursos publicacions cilma
recursos legislació cilma
recursos campanyes cilma
recursos en préstec cilma