L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) organitza per setè cop el concurs Apilo XII, que té per objecte promoure entre la comunitat educativa i les famílies dels centres educatius de Catalunya la recollida selectiva de piles d’una manera lúdica i participativa.  El concurs compta amb el...

Aquest manual, dirigit a les entitats de diferents sectors del municipi de Sant Joan de les Abadesses, té l'objectiu de esdevenir una eina pràctica i de compromís amb el medi ambient, tant a l’hora d’organitzar activitats com a l’hora de desenvolupar polítiques ambientals al municipi. Font:...

La realització d’aquest treball i el nivell de detall de la informació generada, permetrà disposar d’un millor coneixement per facilitar la presa de decisions i establir les mesures més adients per conservar la biodiversitat del patrimoni litoral marí del municipi. Font: Ajuntament de Palafrugell...

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners començarà a implementar el sistema de recollida selectiva porta a porta (PaP) el darrer trimestre de 2022. És previst que el nou funcionament de recollida de residus s’iniciï l’octubre. En els pressupostos municipals de l’any que ve s’ha fet una previsió de dotació per la instal·lació d’àrees tancades...

A Catalunya existeixen 15.000 espècies de flora identificades, però s’estima que aquesta xifra podria arribar a les 20.000 espècies. La flora catalana compta amb una gran diversitat d’algues, fongs, líquens, briòfits, pteridòfits i espermatòfits, fet que contribueix al patrimoni natural del país. Per raó de diferents...