El 15 de juny comença la prohibició de treballs forestals que generen restes vegetals, tret que es disposi d’una autorització expressa. Tota la cadena de valor del sector forestal és perfectament conscient de la importància de la prevenció dels incendis a Catalunya, tot i que els darrers anys han estat favorables gràcies...