Àmbits d’actuació

Línia blava separador cilma sostenibilitat

Mobilitat

tren mobilitat cilma

LA NECESSITAT DE DESPLAÇAR-NOS, LES ALTERNATIVES DE MITJANS I LA SUPREMACIA DEL VEHICLE PRIVAT: ASPECTES CLAU QUE CAL TENIR EN COMPTE

Entre les diverses formes de transport, ha estat objecte d’atenció preferent l’automòbil privat, pretès símbol de llibertat de moviments, però alhora gran consumidor de recursos, energia i espai, i també productor de contaminació i sorolls. Sovint, en el reduït àmbit urbà, el seu ús massiu produeix efectes contraris als pretesos: retencions i disminució neta de la possibilitat de transport. És per això que s’ha estès la idea que cal potenciar altres formes d’ecomobilitat i prescindir del cotxe.

 

En el marc del CILMA es treballa per sensibilitzar els ens locals en la necessitat d’un transport sostenible, buscant fórmules alternatives al vehicle particular i, si aquest és imprescindible, apostant per formes de mobilitat elèctrica.

ODS RELACIONATS

   

Suport als ens locals per promoure

els ODS a comarques gironines

recursos documents cilma
recursos publicacions cilma
recursos legislació cilma
recursos campanyes cilma
recursos en préstec cilma