organització comissions cilma

Grups de treball

Línia blava separador cilma sostenibilitat

Es poden crear grups de treball per a temes específics, en funció de les línies d’actuació i/o les prioritats que estableixi el CILMA.

Els grups de treball estan formats per membres del CILMA i, si així ho aprova la Comissió Permanent, per les persones que aquesta proposi com a especialistes en els diferents temes.

Fins a dia d’avui, s’han creat aquests espais de debat i treball:

Logo de la Xarxa
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

El CILMA ja fa anys manté una col·laboració amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que gestiona la Diputació de Barcelona i aglutina majoritàriament municipis de les comarques de Barcelona però també de la resta de Catalunya. La Xarxa durant aquests anys ha promogut grups de treball sobre la gestió de diferents temàtiques ambientals molt actius amb la participació de representants electes i tècnics/ques dels ens locals.

Els grups són els següents:
0. Club del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (en aquest només càrrecs electes)
1. Grup de treball de Transició energètica al món local
1a. Comissió d’Agències d’Energia
2. Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic i resiliència
2a. Comissió sobre Biodiversitat urbana
3. Grup de treball de Qualitat de l’aire, soroll i mobilitat sostenible
4. Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat
4.a Comissió sobre Equipaments d’educació ambiental
5. Economia circular​
5a. Trobades de residus per a ciutats grans i mitjanes
6. Grup de treball de polítiques alimentàries sostenibles
Per a participar hi ha diferents nivells d’implicació:
– Només estar informat sobre la temàtica: els membres del Grup de treball tindran accés a l’espai virtual específic del Grup a la comunitat virtual de la Xarxa en xarxa Rebran notícies via el butlletí de l’espai virtual i el mailing de la Secretaria tècnica, propostes de jornades i activitats.
– Vol intercanviar experiències i coneixement amb altres ens locals: A l’espai virtual es disposa d’eines per intercanviar i debatre entre els membres del Grup, però també es convocaran un mínim de dues trobades anuals del Grup de treball per promoure l’intercanvi. Les trobades seran regulars i fixes segons el Calendari del Pla Estratègic.
– Vol adquirir coneixement i debatre sobre temàtiques concretes del Grup de treball: cada Grup de treball pot disposar de Comissions, derivades del seu pla de treball general, sobre projectes, iniciatives o debats específiques d’interès d’una part dels membres del Grup.
Per a més informació de cada grup es pot ampliar mitjançant el nou Pla Estratègic de la Xarxa​.

Per inscriure-us en aquests grups de treball i per tant donar-se d’alta a la comunitat virtual de La Xarxa cal que la persona interessada ompli aquest petit formulari. Si ja estava inscrita prèviament als grups de treball i es vol fer alguna modificació també cal omplir el formulari.