Recursos en préstec

En aquest apartat es pot accedir als diferents recursos en préstec oferts als ens locals i les entitats d’educació ambiental per tal de sensibilitzar la ciutadania i els usuaris de les instal·lacions i equipaments municipals.

Comptadors instantanis d’electricitat (Efergy)

Els comptadors instantanis d’electricitat permeten monitorar el consum elèctric de la llar o d’equipaments municipals i, amb els resultats obtinguts, establir un canvi d’hàbits amb un estalvi en la factura elèctrica, que en el cas de les llars pot significar un estalvi de fins a un 15 %. Mostren les potències, els costos i les emissions de CO2 de l’electricitat consumida.

 

Gràcies a aquests comptadors es pot:

 • Conèixer la potència màxima que es consumeix. És un indicador per ajustar la potència contractada.
 • Conèixer la corba horària de consum. Això permet determinar si hi ha consum durant les hores que no som a la llar o quan l’equipament està tancat. Aquest tipus de consum es coneix com a «consum vampíric».
 • Determinar quins aparells elèctrics impliquen més consum.

 

Els equips estan formats per:

 • un comptador elèctric instantani e2 Classic Efergy
 • un dispositiu de connexió a Internet amb plataforma de visualització en línia que permet enviar les dades del comptador elèctric a una plataforma web i consultar el consum elèctric en línia
 • un endoll intel·ligent wifi Ego, que és un dispositiu que informa del consum elèctric de l’equip que té connectat, i permet encendre i apagar els aparells de forma individual amb control remot
 • el manual d’instruccions en què s’expliquen els aparells que formen l’equip i com s’instal·len

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari, indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

Es recomana tenir els comptadors instal·lats un mínim de dues setmanes per conèixer el comportament del consum de la llar o de l’equipament. L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir l’equip i retornar-lo a la seu de la Diputació de Girona.

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

 

Documents:

Càmera termogràfica

La càmera termogràfica permet fer una termografia qualitativa (no quantitativa) de l’edifici i/o instal·lació municipal o de qualsevol llar amb l’objectiu de:

 • Tenir un major coneixement de la instal·lació des del punt de vista tèrmic.
 • Conèixer les pèrdues existents (fuites) i, en conseqüència, detectar els possibles punts on cal actuar per millorar-ne l’eficiència.
 • Aconseguir un estalvi tant econòmic com energètic gràcies a l’optimització i la millora dels sistemes avaluats.

 

La càmera és una eina indispensable en el manteniment predictiu i preventiu, ja que detecta anomalies invisibles per a l’ull humà amb l’objectiu de prevenir errors que podrien suposar grans pèrdues econòmiques.

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari, indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir l’equip i retornar-lo a la seu de la Diputació de Girona.

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

Manual d’instruccions

Luxímetre

Aquest aparell permet quantificar la intensitat de llum (luminància) que hi ha en un espai en un moment concret, amb l’objectiu de valorar si la llum natural és suficient o cal encendre els llums. En el cas que s’utilitzi la il·luminació artificial, permet veure si és suficient o si cal reduir‑ne la intensitat.

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari, indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir l’equip i retornar-lo a la seu de la Diputació de Girona.

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

«Més o menys?», recurs sobre l’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica a casa

Aquest recurs està format per dues maletes. Una conté elements d’il·luminació convencionals i elements de baix consum que emeten els mateixos lúmens per tal que els consums elèctrics d’uns i altres siguin comparables. L’altra és una placa fotovoltaica. La primera maleta ha d’estar connectada a la xarxa elèctrica convencional, però també hi ha la possibilitat d’alimentar-se alternativament de l’energia produïda per la placa fotovoltaica de la segona maleta.

 

El recurs està dirigit als alumnes de cicle superior de primària i als alumnes de secundària, així com al públic adult, que poden sol·licitar-lo en els punts d’informació energètica municipal.

 

 

Més informació

«Tu tens l’energia» recurs pedagògic sobre les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i de biomassa

Recurs pedagògic que té com a objectiu general donar a conèixer els tipus d’energia que ens envolten i que utilitzem en el nostre dia a dia, així com les principals fonts d’on provenen. S’introdueixen els conceptes d’energia renovable i energia no renovable i es fa especial èmfasi en el coneixement d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o bé d’una instal·lació de biomassa com a font d’energia. A més, es complementa amb una visita guiada a la instal·lació del mateix centre o d’un edifici municipal pròxim.

 

El recurs està dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior de primària i als alumnes de secundària.

 

Més informació

Joc d’escapada Climatic-tac (ECTAdapt)

És un joc sobre adaptació al canvi climàtic en el qual poden participar alhora quatre equips. Cadascun d’ells ha de resoldre els enigmes del seu recorregut i col·laborar amb els altres equips per resoldre l’enigma final.

 

El joc requereix una preparació prèvia per dur a terme la dinamització, i s’ha de muntar. Hi haurà disponible properament una guia per al dinamitzador.

 

Està dirigit als alumnes de secundària.

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir el joc i retornar-lo a la seu de la Diputació de Girona.

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

«Hèctor, l’arbre mort»

«Hèctor, l’arbre mort» és un recurs pedagògic per descobrir l’abundant biodiversitat del bosc madur i els seus processos d’organització i de funcionament, així com per comprendre la importància dels arbres vells i dels arbres morts.

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

Per la recollida i devolució del recurs caldrà contactar amb CILMA (972426105 o cilma@cilma.cat) i quedar d’acord en el dia i l’hora. ​L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir el recurs i retornar-lo, ubicat actualment en un magatzem de Girona (carrer de la indústria 36,38).​

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

Joc de cartes de les 7 famílies (ECTAdapt)

Aquest joc de cartes conté preguntes i respostes sobre l’adaptació al canvi climàtic. El jugador/a que encerti més respostes tindrà la possibilitat de formar famílies i, per tant, de guanyar la partida.

 

Per formalitzar la sol·licitud cal enviar un missatge electrònic a juditvila@ddgi.cat. L’ens local ha de responsabilitzar-se de recollir el joc a la seu de la Diputació de Girona.

Exposició «Euronet 50/50 max» a les comarques gironines

Aquesta exposició té l’objectiu de difondre el projecte que, amb aquest nom, es va realitzar a deu escoles gironines. El projecte 50/50 dona suport a les escoles per reduir el consum energètic mitjançant l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia, sense disminuir el confort. Amb la monitorització dels consums elèctrics dels centres, es proposen mesures de reducció de la factura i del consum energètic mitjançant el model 50/50, en què l’estalvi econòmic aconseguit es reparteix a parts iguals entre el centre escolar i l’ajuntament, que es fa càrrec del pagament de les factures energètiques.

 

L’exposició consta de cinc lones. Cada una fa 1 metre d’amplada x 2 metres d’altura. Les lones es transporten cada una dins d’un estoig.

 

Per fer difusió de les dates i del lloc de l’exposició, hi ha disponible un cartell tipus que només cal adaptar.

 

Contingut del cartell

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir l’exposició i retornar-la a la seu de la Diputació de Girona.

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

Exposició a disposició dels ens locals sobre l’adaptació al canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer

Aquesta exposició compta amb activitats dissenyades per implicar més les persones que la visiten i facilitar la comprensió dels conceptes que s’hi expliquen.

 

L’exposició s’emmarca en el projecte ECTAdapt, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, sobre l’adaptació al canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer, i té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre com ens podem adaptar als canvis que es preveuen en les properes dècades a conseqüència de l’augment de les temperatures, la disminució de la pluja i l’increment previsible del nivell del mar.

 

Com una de les activitats de sensibilització del projecte «Cooperació ECTAdapt: contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic», la Diputació de Girona ha preparat aquesta exposició itinerant, que posa a disposició dels ajuntaments i entitats de les comarques de Girona i del Departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord).

Contingut dels panells de l’exposició

Dossier d’activitats de l’exposició

 

Per formalitzar la sol·licitud cal omplir el formulari indicant les dates que poden interessar. Es respondrà per correu-e quines dates possibles es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar.

 

Per la recollida i devolució del recurs caldrà contactar amb CILMA (972426105 o cilma@cilma.cat) i quedar d’acord en el dia i l’hora. L’ens local o l’entitat d’educació ambiental ha de responsabilitzar-se de recollir l’exposició i retornar-la, ubicada actualment en un magatzem de Girona (carrer de la indústria 36,38).​

 

Una vegada finalitzada la cessió es rebrà un formulari de valoració dels resultats.

Exposició «L’impacte del Pacte 2020 per al clima i l’energia»

 

 

El Pacte de les Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Actualment el compromís dels municipis signants és reduir un 40% les emissions de CO2 abans del 2030 i darrerament la UE ja recomana actualitzar a un 55% i augmentar la resiliència del territori al canvi climàtic.

 

​Aquesta exposició fa un balanç de les actuacions de mitigació del canvi climàtic executades per uns vuitanta municipis fins a l’any 2020 (amb el compromís inicial de reduir un 20 % les emissions per a l’any 2020) sobre la base dels informes de seguiment municipals dels PAES, i també mostra exemples de les actuacions des del sector terciari i residencial.

Continguts dels panells de l’exposició

 

L’exposició de cartró consta de tres columnes. Cada una fa 1,80 d’altura. Les 9 parts es transporten en dues bosses amb cremallera i a l’interior hi ha petit manual de muntatge. Es pot traslladar amb un vehicle particular amb les bosses col·locades ocupant la totalitat dels seients del darrera, o bé fent abatibles els seient del darrera i ocupant part del maleter.

Manual d’instruccions de muntatge

 

Disposem de tres unitats de l’exposició i el calendari previst és el següent:

 • Gironès de juliol a octubre 2021
 • Baix Empordà de juliol a octubre 2021
 • Ripollès de juliol a octubre 2021
 • Alt Empordà de novembre 2021 a febrer 2022
 • Selva/Osona de novembre 2021 a febrer 2022
 • Cerdanya de novembre 2021 a febrer 2022
 • Pla de l’Estany de març a juny 2022
 • Garrotxa de març a juny 2022​

 

Per formalitzar la sol·licitud, cal que el municipi ompli el següent formulari indicant les dates que poden interessar i l’edifici o equipament on es preveu instal·lar:

 

Una vegada rebudes les sol·licituds, el tècnic responsable de la comarca us farà la proposta de dates possibles que es podrà fer la cessió, així com s’adjuntarà el document de préstec que caldrà signar al recollir-la.

L’ens local ha de responsabilitzar-se de recollir l’exposició i retornar-la a la seu del consell comarcal o bé a l’últim municipi on està exposada.

En elaboració:
 • Dossier pedagògic d’activitats sobre l’adaptació al canvi climàtic (ECTAdapt)

Recursos multimèdia

Vídeo «10 anys del Pacte dels alcaldes a les comarques gironines»

Vídeo per donar a conèixer el nou Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia i també per fer balanç general de què ha significat la iniciativa a les comarques gironines des de l’any 2009, any en què més de 207 municipis d’aquestes comarques es van adherir al Pacte dels alcaldes, la gran majoria amb un PAES aprovat.

A partir de l’any 2015, l’Oficina del Pacte dels Alcaldes (COMO) va actualitzar el compromís amb el nou Pacte dels alcaldes per al clima i l’energia, amb l’objectiu de reduir les emissions un 40 % abans de l’any 2030 i incorporar-hi l’adaptació al canvi climàtic.

Ara que som al 2020 cal promoure que els municipis actualitzin el compromís amb el nou objectiu 40/30 i incorporin l’adaptació al canvi climàtic en els documents PAESC. Per això s’han plantejat noves eines de suport als municipis. La Diputació de Girona ha obtingut una guia d’accions per mitigar el canvi climàtic. En el marc del projecte ECTAdapt s’està finalitzant l’anàlisi de la vulnerabilitat, que permetrà als ens locals disposar d’aquesta informació per a la redacció dels PAESC. També des del CILMA s’obtindrà una guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic adreçades als ens locals, i una metodologia per a la redacció dels PAESC.

Amb aquest vídeo es vol fomentar que els responsables municipals actualitzin el compromís 40/30, així com sensibilitzar la ciutadania per animar-la a emprendre accions a títol individual, tant des de l’àmbit domèstic com dels serveis.

Us animem a penjar el vídeo a les vostres webs institucionals i a retransmetre’l pels canals públics i les TV locals, si en disposeu, per tal de sensibilitzar i emprendre accions. Amb aquesta finalitat tenim disponible un bàner que us podeu descarregar.

Vídeo i bàner

Vídeo per sensibilitzar la població de l’Espai Català Transfronterer sobre el risc de no adaptar-se al canvi climàtic

En el marc del projecte ECTAdapt s’analitza la vulnerabilitat del territori, es consciencia la ciutadania i es dona suport als municipis gironins i dels Pirineus Orientals en l’elaboració de plans i accions d’adaptació.

Vídeo en català

Vídeo en francès

Vídeos per difondre accions i bones pràctiques per a l’adaptació al canvi climàtic

En el marc del projecte ECTAdapt s’han realitzat aquests vídeos per fer difusió de bones pràctiques i accions d’adaptació, així com per sensibilitzar la ciutadania en relació amb el canvi climàtic i l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer.

Alenyà – versió en català

Alenyà – versió en francès

Navata – versió en català

Navata – versió en francès

PortVendres – versió en català

PortVendres – versió en francès

Tossa de Mar – versió en català

Tossa de Mar – versió en francès