NOU informe tècnic relatiu a la MAT fins a Riudarenes

Amb motiu del projecte del ramal de la MAT 400 kV fins a Riudarenes i subestació elèctrica, durant l’any 2021 es va reunir diverses vegades una taula de treball tècnic amb la participació de la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, Red Eléctrica España, Endesa distribución, la subdelegació del Govern a Girona i el CILMA com a representant del món local.
En aquestes reunions de la taula de treball tècnic, el CILMA va contractar l’assistència tècnica d’una enginyeria, la qual ha elaborat aquest informe relatiu a la necessitat de la nova subestació Riudarenes 400 kV amb alimentació de la línia existent Vic-Bescanó 400 kV que travessaria el massís de les Guilleries.

Publica un comentari