Guia que connecta el gènere i el medi ambient a l'escola i al món. Destinada a alumnes del cicle superior de primària i a l’etapa de secundària. El seu objectiu és donar eines per la comprensió de les causes estructurals de les vulneracions al medi...

En el marc del projecte FLORAPYR AVANCE (2020-2022) que té com a objectiu contribuir a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i combatre la vulnerabilitat de la flora tan rica en endemismes i tan sensible als augments de temperatura. Es vol comptar amb la participació ciutadana per a...

La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, escoles, i els espais públics, com ara grans parcs, que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes. Serveix per facilitar a la ciutadania, i en...

«ReturnthePlastics:  A Citizen's Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles» és una iniciativa per a crear un sistema de dipòsit, a escala europea, per a reciclar les ampolles de plàstic. Els organitzadors disposen d’un any per recollir un milió de suports a...

L'IPCC ha presentat una nova eina per als anàlisis espacials i temporals, de forma dinàmica, de gran part de la informació observada i projectada sobre el canvi climàtic a escala planetària i també per regions. Font: Sostenible.cat...

A partir de l’octubre de 2021, el Consell Comarcal del Gironès preveu iniciar les accions d’implantació prèvies, com xerrades informatives per la ciutadania i els sectors econòmics, així com la posada en marxa de canals de comunicació: una aplicació ciutadana i una web del servei. Font:...