S’amplien les subvencions als ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà

El Servei Català de Trànsit amplia amb 5 milions d’euros més, el crèdit inicial de 5 milions d’euros en subvencions als Ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà. Per talde donar impuls a les mesures recollides en el Pacte Nacional per a una Mobilitat segura i sostenible, des del Departament d’Interior -mitjançant el Servei Català de Trànsit- s’ha establert per primera vegada un programa de subvencions per afavorir que els Ajuntaments, les mancomunitats de municipis i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin un màxim de població de 50.000 habitants, desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsin la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l’accidentalitat en l’entorn urbà.

El passat mes d’agost, l’SCT va obrir la convocatòria a la qual s’hi van presentar 226 ajuntaments. D’aquests, 122 complien els requisits per l’atorgament de la subvenció, però només 43 eren els adjudicataris provisionals, ja que s’esgotava l’import màxim inicial de cinc milions d’euros de la subvenció. Així doncs, vista la quantitat de municipis presentats, la qualitat dels projectes i que molts dels municipis quedaven fora de la convocatòria, l’SCT- d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries – ha acordat ampliar el crèdit de l’import inicialment destinat a la subvenció amb 5 milions d’euros més. D’aquesta manera, es podrà dur a terme fins a un total de 91 projectes amb propostes de mobilitat segura, sostenible i accessible.

 

Més informació

Publica un comentari