A partir de l’octubre de 2021, el Consell Comarcal del Gironès preveu iniciar les accions d’implantació prèvies, com xerrades informatives per la ciutadania i els sectors econòmics, així com la posada en marxa de canals de comunicació: una aplicació ciutadana i una web del servei. Font:...

El Grup d’experts sobre el finançament en economia circular de la Comissió Europea ha publicat la guia ‘Incentives to boost the Circular Economy’, per informar i orientar els Estats membres i les autoritats regionals i locals, sobre els incentius potencials que podrien implementar per estimular...

Durant els 40 anys del Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, moltes persones han ofert el seu coneixement i treball per fer uns municipis més sostenibles. Es recullen 40 veus de diferents àmbits que tenen en comú la intensa feina al llarg...

Amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i assegurar la funcionalitat dels ecosistemes, la connectivitat ecològica, la restauració i la integració de la biodiversitat en la planificació territorial. Publicada al BOE núm. 166 de 13 de juliol de 2021 Més informació: Ministeri per a la...

La “infraestructura verda urbana” constitueix tot un conjunt d’elements que permeten integrar vegetació en l’entorn urbà. En els darrers anys, als elements tradicionals de jardineria com els parcs urbans, parterres i arbrat d’alineació, se’ls han afegit aquells sistemes constructius que fan possible la integració de...

La Direcció General de la Costa i el Mar del MITERD, obre un període de consulta i informació pública, la proposta de Projecte de Reial Decret …/2021 pel que s’aproven els plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marítimes espanyoles, acompanyat de l’estudi...

La campanya Plastic Free July ofereix recursos i idees per a reduir els residus generats pel plàstic d’un sol úsen tots els àmbits del nostre dia a dia: la llar, la feina, els centres educatius i inclús a l’hora d’anar a prendre alguna cosa a la cafeteria del costat de...

Seran les comunitats autònomes les que les convocaran, i en aquestes línies 1.- Autoconsum i emmagatzematge pel sector serveis 2.- Autoconsum i emmagatzematge pel sectors productius com indústria o agropecuari 3.- Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums existents de sectors econòmics 4.- Autoconsum i emmagatzematge pel sector residencial, sector públic i...

El Parlament Europeu i el Consell d'Europa han aprovat la Llei Europea del Clima que te per objectiu una Unió Europea climàticament neutre l'any 2050. Més informació...