Es publica la Guia de criteris ambientals per als projectes de Plantes Solars Fotovoltaiques elaborada per la Generalitat

La Generalitat ha publicat una guia de criteris ambientals per als projectes de plantes solars fotovoltaiques enfocada als promotors dels projectes i les enginyeries que recull un seguit de mesures a aplicar amb l’objectiu de minimitzar els seus impactes ambientals i promoure la biodiversitat dins de les instal·lacions i a les seves proximitats.

Més informació: Generalitat de Catalunya

Publica un comentari