Projecte de plaques solars en equipaments municipals de Palamós

El sistema fotovoltaic que s’instal·larà a la Biblioteca assumirà bona part del consum d’energia elèctrica que té la biblioteca durant la major part del dia, i que ve generat bàsicament pels seus sistemes de climatització i d’il·luminació. en determinats períodes en què la producció sigui superior a la demanda, es podrà compartir l’excedent d’energia amb altres equipaments municipals propers, podent-se assegurar una ràtio de zero emissions de co2 per aquest equipament.

Font: Ajuntament de Palamós

Publica un comentari