Subvencions als ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà

El Servei Català de Trànsit destina 5 milions d’euros en subvencions als Ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà. Per tal de donar impuls a les mesures recollides en el Pacte Nacional per a una Mobilitat segura i sostenible, des del Departament d’Interior -mitjançant el Servei Català de Trànsit- s’ha establert per primera vegada un programa de subvencions per afavorir que els Ajuntaments, les mancomunitats de municipis i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin un màxim de població de 50.000 habitants, desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsin la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l’accidentalitat en l’entorn urbà.

 

Es subvencionaran els projectes que incloguin:

. Actuacions en les travesseres (carreteres que creuen els municipis) mitjançant la intervenció urbanística i/o la incorporació d’elements en les travesseres que tinguin per objecte la pacificació del trànsit.

. Reformes urbanes que promoguin la mobilitat segura i sostenible i molt especialment la mobilitat activa (a peu i en bicicleta). Reformes com la construcció de carrils bicicleta i itineraris per a vianants que redueixin la superfície destinada al vehicle privat.

. Reformes urbanes per a donar compliment a les zones de 30 km/h. Reformes tals com la implantació de plataformes úniques, ‘superilles’ i l’increment d’amplades de vorera que pacifiquin el trànsit i redueixin la superfície destinada als vehicles privats.

. La millora dels itineraris de vianants accessibles molt especialment en les travesseres.

. La millora de la senyalització i la incorporació d’elements que permetin la pacificació del trànsit i la restricció del trànsit.

. Actuacions que comportin una millora del nucli urbà amb zones lliures de vehicles.

. Actuacions que promoguin la mobilitat elèctrica compartida i la intermodalitat.

. Actuacions digitals que comportin una millora de la mobilitat i la congestió del trànsit.

Es podrà finançar fins al 100% del cost total del projecte, amb un import màxim de 150.000,00 euros per sol·licitud i projecte. Cada projecte podrà incloure com a màxim tres actuacions. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 20 de setembre.

 

Per a més informació de la convocatòria i per a la presentació de sol·licituds: https://transit.gencat.cat/ca/seguretat_viaria/subvencions-ens-locals/

Publica un comentari