Informe tècnic de soterrament i compactació línia d'alta tensió Juià-Bellcaire Separata per al terme municipal de Verges...

Estudi de viabilitat d'un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. Resum. Presentació  de maqueta ...