El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei amb una bateria de mesures per impulsar la transició energètica cap a un sistema elèctric 100% renovable. Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en...

El Ministerio para la Transición Energètica y el Reto Demogràfico ha publicat l'esborrany del Plan Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic. Entre l'1 i el 30 de juny es poden fer les aportacions que es creguin oportunes. Més informació: Consulta pública de l'esborrany del Plan Nacional d'Adaptació al...

En el marc del projecte ECTAdapt, s'ha realitzar una metodologia per a l'elaboració dels Plans d'Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Metodologia per als PAESC a les comarques gironines Sol·licitud de dades als ajuntaments per a la redacció dels PAESC (excel) PAESC...