La Diputació de Girona i el Clúster de Bioenergia de Catalunya han desenvolupat un estudi sobre el potencial de valorització de la biomassa forestal a les comarques gironines. En la seva realització, han tingut en compte la capacitat de producció dels boscos per a ús...

El Ministerio para la Transición Energètica y el Reto Demogràfico ha publicat l'esborrany del Plan Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic. Entre l'1 i el 30 de juny es poden fer les aportacions que es creguin oportunes. Més informació: Consulta pública de l'esborrany del Plan Nacional d'Adaptació al...

En el marc del projecte ECTAdapt, s'ha realitzar una metodologia per a l'elaboració dels Plans d'Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Metodologia per als PAESC a les comarques gironines Sol·licitud de dades als ajuntaments per a la redacció dels PAESC (excel) PAESC...

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ofereix suport en matèria de medi ambient als ajuntaments per tal d'impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí i donar-hi suport. Per això, ha publicat un catàleg, en què els informa dels...