La primera jornada tècnica serà Sistemes d'autoconsum d'alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia Solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica. Aquesta jornada se centrarà en els sistemes d’autoconsum d’alta eficiència i, específicament, en les instal·lacions híbrides que combinen energia...

L’objectiu d’aquesta sessió és que el personal de les diferents administracions: Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals i Municipis, puguin conèixer de primera mà el funcionament d’un vehicle elèctric, els diferents punts de recàrrega que existeixen i com, des de cada administració, es pot incidir...