Aquest mapa en línia que recull la flora i la fauna urbanes de Barcelona, és una eina oberta a tothom per conèixer la biodiversitat de la ciutat, gaudir-ne i protegir-la. S’ha actualitzat i recull prop de 1.500 espècies d’arbres i plantes i 532 d’animals. Més informació:...

En el marc del projecte Life Tritó Montseny s'ha editat un manual de bones pràctiques per a la descoberta dels amfibis destinat a les entitats d’educació ambiental, les escoles de natura i els centres educatius. Pretén divulgar la problemàtica de les malalties infeccioses en els...