Des de la Diputació de Barcelona han elaborat aquesta eina per valorar l’adaptació al Canvi Climàtic dels espais verds urbans, que valora aspectes ambientals i socials i també econòmics a través de 30 indicadors, que no només consideren allò fàcilment quantificable, sinó també aspectes subjectius...

En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha encarregat un estudi de la vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer Estudi de la vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer...

En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha elaborat un inventari i una posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l'ECT als efectes del canvi climàtic (inventari de les dades existents i no existents, i anàlisis de la vulnerabilitat i elaboració d'eines cartogràfiques), amb l'objectiu de millorar els coneixements a escala municipal i que pugui servir per l'anàlisi en l'elaboració dels PAESC municipals.