En el marc del projecte ECTAdapt, el CILMA ha obtingut una guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic contextualitzades a l’àmbit de l’ECT, que poden desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquestes accions es troben agrupades per sectors vulnerables al canvi climàtic...

Aquests cursos són: "Estalvia energia mentre treballes" (Temps estimat: 2 hores) "Estalvia energia amb els teus electrodomèstics" (Temps estimat: 2 hores) "Com conduir de manera eficient" (Temps estimat: 2 hores) "El teu habitatge: Instal·lacions individuals de calefacció i aigua calenta sanitària" (Temps estimat: 2 hores) "Comunitats de veïns: Instal·lacions centralitzades...

"Més o menys?" es tracta d'un recurs itinerant sobre l'eficiència energètica i l'energia solar fotovoltaica que es cedeix als ens locals. És un recurs educatiu dirigit als escolars mitjançant tallers en els centres educatius, o bé de sensibilització dirigit a la ciutadania que visiti les agències d'energia i els punts d'informació energètica municipals.

En la licitació del consum elèctric municipal ja és possible incloure clàusules ambientals: en la fase de selecció com a requisit de solvència, en la fase d’adjudicació com a criteris de valoració o en la fase d’execució com a condicions especials d’execució del contracte. Us recomanem aquest...

Des de l’abril de 2015, el projecte Beenergi ha assessorat des del punt de vista tècnic, jurídic i financer més de 110 municipis de les comarques gironines amb la finalitat de dur a terme actuacions per promoure l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els...