Setmana Europea de la Mobilitat 2020

La Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) d’aquest any tindrà com a lema “Per una mobilitat sense emissions” i se celebrarà, com és habitual, del 16 al 22 de setembre. El lema vol transmetre la voluntat, expressada per la Comissió Europea, d’arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050. A més, també s’incidirà en la importància de l’accessibilitat en els transports sostenibles i la necessitat de promoure un sistema de transport inclosiu per a totes les persones.

Els ajuntaments, empreses, ONG, escoles i altres actors que vulguin participar en la campanya EUROPEAN MOBILITY WEEK ja poden registrar les seves ACCIONS DE MOBILITAT en el web EuropeanMobilityWeek. Una ACCIÓ DE MOBILITAT pot ser qualsevol acció que promogui la idea de mobilitat urbana sostenible, tant si es limita a un dia específic o dura diverses setmanes o mesos, i pot tenir lloc en qualsevol moment de l’any.

El registre d’aquest any serà més flexible, ja que permetrà als ajuntaments registrar-se encara que no compleixin cap dels tres criteris de participació habituals: realitzar una setmana d’activitats centrades en la mobilitat sostenible, implementar una o més mesures de transport permanents o celebrar un ‘Dia sense cotxes’.

De la mateixa manera, els premis europeus també seran més flexibles i, sobretot, es podran comptabilitzar les activitats en línia que es realitzin i es valoraran, encara més, les mesures permanents. Aquest any no hi ha cap eslògan definit, ja que cada municipi pot escollir-ne un de propi.

Mesures Permanents i Bones Pràctiques
Des de la Coordinació Nacional de la SEM s’anima als ajuntaments a implementar mesures permanents, així com a les empreses, organitzacions socials i institucions a establir bones pràctiques, dins dels seus àmbits de competències, amb l’objectiu de canviar els hàbits de mobilitat dels seus treballadors i de tota la comunitat en general, fomentant l’ús dels modes de transport o desplaçament menys contaminants, sempre amb la finalitat d’aconseguir una mobilitat sostenible.

Les mesures permanents que es podrien promoure fent referència al tema d’aquesta campanya, són les següents:
* Foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta
* Nous espais d’estacionament segurs en les estacions de trens i autobusos
* Instal·lació d’un servei públic de reparació de bicis
* Creació de zones d’aparcament segures per a les bicicletes
* Zones 30 i sistemes de control d’accés
* Peatonalització de carrers i places
* Ampliació de les voreres i carrils bici a la calçada
* Plans d’Accessibilitat
* Millora i extensió de la xarxa de transport públic, fent els desplaçaments més curts en la distància i en el temps
* Bitllets multimodals
* Noves formes d’ús i propietat de vehicles
* Distribució de mercaderies
* Plans de mobilitat als centres escolars
* Elaboració de materials educatius
* Creació de centres de mobilitat i serveis d’informació

Pel que fa a les bones pràctiques cal destacar:
* Els plans de mobilitat al Treball
*Campanyes de sensibilització i d’informació sobre els beneficis de l’ús dels vehicles sostenibles
* Ús de videoconferències
* Teletreball
* Flexibilitat horària
* Foment de l’ús dels VPM i del transport públic
* Foment de l’ús del cotxe compartit

Informació extreta de l’Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU)

Generalitat de Catalunya – Més informació

UE- Més informació

Publica un comentari