Amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i assegurar la funcionalitat dels ecosistemes, la connectivitat ecològica, la restauració i la integració de la biodiversitat en la planificació territorial. Publicada al BOE núm. 166 de 13 de juliol de 2021 Més informació: Ministeri per a la...