Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l’Agència de la Natura de Catalunya

L’Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l’Agència de la Natura de Catalunya

Publicada al DOGC núm. 8171 de 07.07.2020

Publica un comentari