Ordre PCM/735/2021, de 9 de juliol, per la que s’aprova la Estratègia Nacional de Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològica

Amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i assegurar la funcionalitat dels ecosistemes, la connectivitat ecològica, la restauració i la integració de la biodiversitat en la planificació territorial.

Publicada al BOE núm. 166 de 13 de juliol de 2021

Més informació: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

Publica un comentari