S'ha presentat la nova Guia pràctica de facilitats per a la circulació de vianants en zones urbanes, elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tracta d’un document que s’adreça a les administracions del món local i comarcal perquè hi facin aportacions i suggeriments atenent a les seves...