La nova ESCACC30 inclourà l'aprenentatge de 8 anys de treballs en adaptació, els coneixements adquirits i les noves anàlisis respecte a l’evolució i les projeccions dels impactes del canvi climàtic a Catalunya així com les mesures d’adaptació a emprendre. Oficina Catalana del Canvi Climàtic...

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat han elaborat aquest informe que presenta l’impacte que han tingut el confinament i les diferents fases del desconfinament associades a la crisi sanitària de la COVID-19 sobre la qualitat de l’aire. Informe d’avaluació de l’impacte de la COVID-19 sobre...

Es tracta de la quarta actualització de la delimitació de fanerògames marines feta des del 2014, i s’ha pogut dur a terme gràcies a la integració per part del Departament de cartografies realitzades per diverses administracions, grups de recerca i empreses. Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca...