L'objectiu fonamental del Pla és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors i les consumidores. Publicat al DOGC núm. 8339 11.02.2021 Més informació: Departament d'Agricultura,...

Guia editada per Consell Insular de Menorca, que reuneix propostes per al sector primari, la comercialització, l'hostaleria, la restauració col·lectiva i les llars, i defineix un sistema alimentari responsable que eviti costums, creences i hàbits socials que fomentin el malbaratament d'aliments. Guia de mesures per prevenir...

La Comissió Europea va engegar el desembre de 2019 una nova i ambiciosa estratègia de creixement, el Pacte Verd Europeu, per transformar l'economia de la UE per fer possible un futur sostenible. En aquest sentit, el 20 de maig de 2020, la Comissió Europea va...