La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, escoles, i els espais públics, com ara grans parcs, que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes. Serveix per facilitar a la ciutadania, i en especial a la població més vulnerable a la calor extrema, espais adequats per recuperar-se de l’estrès tèrmic que provoquen les altes temperatures sobre el cos humà.

Un refugi climàtic (RC) és un espai interior o exterior accessible que, durant els episodis climàtics extrems, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. No són equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant els episodis de temperatures extremes.

Els refugis climàtics no necessàriament han d’estar climatitzats, però sí que han de garantir una temperatura de confort. En els espais exteriors, aquesta temperatura es pot assolir mitjançant mètodes naturals, com punts d’aigua o una elevada presència de vegetació que ajuda a termoregular la temperatura, donant un ambient més fresc i reconfortant.