En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha encarregat un estudi de la vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer Estudi de la vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer...

En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha elaborat un inventari i una posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l'ECT als efectes del canvi climàtic (inventari de les dades existents i no existents, i anàlisis de la vulnerabilitat i elaboració d'eines cartogràfiques), amb l'objectiu de millorar els coneixements a escala municipal i que pugui servir per l'anàlisi en l'elaboració dels PAESC municipals.

En el marc del projecte ECTAdapt, el CILMA ha obtingut una guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic contextualitzades a l’àmbit de l’ECT, que poden desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquestes accions es troben agrupades per sectors vulnerables al canvi climàtic...

"Més o menys?" es tracta d'un recurs itinerant sobre l'eficiència energètica i l'energia solar fotovoltaica que es cedeix als ens locals. És un recurs educatiu dirigit als escolars mitjançant tallers en els centres educatius, o bé de sensibilització dirigit a la ciutadania que visiti les agències d'energia i els punts d'informació energètica municipals.