En la licitació del consum elèctric municipal ja és possible incloure clàusules ambientals: en la fase de selecció com a requisit de solvència, en la fase d’adjudicació com a criteris de valoració o en la fase d’execució com a condicions especials d’execució del contracte. Us recomanem aquest...

Des de l’abril de 2015, el projecte Beenergi ha assessorat des del punt de vista tècnic, jurídic i financer més de 110 municipis de les comarques gironines amb la finalitat de dur a terme actuacions per promoure l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els...