Amb motiu de la preocupació dels ens locals en la construcció d'una línia de Molt Alta Tensió en relació al ramal projectat per REE de Santa Coloma de Farners a Riudarenes, aquest estudi obté arguments per a proposar al govern estatal un replantejament de la...

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril...

Determinar les línies elèctriques aèries d’alta tensió incloses en les zones de protecció aprovades mitjançant i que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l’annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, les quals s’esmenten a l’annex 1. ...

Informe tècnic de soterrament i compactació línia d'alta tensió Juià-Bellcaire Separata per al terme municipal de Verges...

Els cables amb aïllament de gas permetrien transportar potències elèctriques més elevades. També s'estan desenvolupant cables superconductors, que podrien transportar cinc vegades més potència que els clàssics. Soterrar la línia de Molt Alta Tensió (MAT) mitjançant una galeria de serveis paral·lela al corredor d'infraestructures permetrà actualitzar la tecnologia de transport d'energia a llarg termini i amortitzar la inversió, considera el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA). I, a l'espera que es desenvolupin els cables superconductors, avui en dia la tecnologia pionera en aquesta matèria és el cable amb aïllament de gas (CIG).