L'Estat planifica ampliar la subestació de la MAT a Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) perquè rebi l'energia del parc eòlic marí projectat al golf de Roses. La Planificació de la Xarxa de Transport d'Electricitat 2021-2026, que aquest dimarts ha rebut l'aval del Consell de Ministres,...

Amb motiu del projecte del ramal de la MAT 400 kV fins a Riudarenes i subestació elèctrica, durant l’any 2021 es va reunir diverses vegades una taula de treball tècnic amb la participació de la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Red Eléctrica España,...

Amb motiu de la preocupació dels ens locals en la construcció d'una línia de Molt Alta Tensió en relació al ramal projectat per REE de Santa Coloma de Farners a Riudarenes, aquest estudi obté arguments per a proposar al govern estatal un replantejament de la...

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril...

Determinar les línies elèctriques aèries d’alta tensió incloses en les zones de protecció aprovades mitjançant i que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l’annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, les quals s’esmenten a l’annex 1. ...