Salt celebra durant aquest novembre el mes dels Itineraris segurs on els centres que formen part del primer i segon tram estan fent activitats relacionades amb el projecte. Una de les propostes principals és el concurs que s’ha posat en marxa i que, entre el 2...

Permetrà mesurar condicions oceanogràfiques i meteorològiques, perquè disposa de sensors que mesuren la intensitat i la direcció dels corrent, així com la salinitat i la temperatura superficials de l’aigua. També s’ha instal·lat una estació meteorològica compacta que mesura la direcció i intensitat del vent, la...

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona presenta una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora. Es tracta d'una eina de treball dirigida a serveis tècnics i brigades dels ajuntaments, entitats i empreses que té com a objectiu...

Aquest informe de l’Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) revela cada any s’aboca al Mediterràni unes 229.000 tones de plàstic, l’equivalent a més de 500 contenidors de transport al dia. Informe "Mare Plasticum: El Mediterráneo"...

Durant aquest primer any de vida, tot i l'impacte causat per la pandèmia de la COVID-19, l'oficina ha atès 235 ciutadans que han suposat un total de 135 visites a habitatges i 55 diagnòstics energètics i d' habitabilitat, on els experts energètics d' HolaDomus han...

La modificació de l'etiquetatge hauria de reportar un estalvi d’energia significatiu, però el fet que les orientacions siguin més clares també beneficiarà els professionals, com ara els dissenyadors i els instal·ladors. Les noves etiquetes expressaran una escala més senzilla (de la A a la G) i serà...