En la licitació del consum elèctric municipal ja és possible incloure clàusules ambientals: en la fase de selecció com a requisit de solvència, en la fase d’adjudicació com a criteris de valoració o en la fase d’execució com a condicions especials d’execució del contracte. Us recomanem aquest...