Tràmit de consulta pública del Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les aportacions es poden fer a través del portal participa.gencat.cat/ del 20 d’octubre...