Els científics de tot el món alerten del ràpid escalfament planetari a cada regió del món i a tot el sistema climàtic, i han detectat que molts dels canvis observats no tenen precendents en milers d'anys. Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic  ...