Font: Departament de Territori i Sostenibilitat DOGC núm. 8017 de 5/12/2019 - Publicació de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona...

El present procés de selecció s’efectua per crear una borsa de treball de Tècnic Mitjà/na (A2) per la Secció de Medi Ambient, per poder cobrir possibles vacants de caràcter temporal mitjançant contractacions o nomenaments temporals per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva del lloc de...

Font: Viles Florides...