En el marc del projecte Life Tritó Montseny s'ha editat un manual de bones pràctiques per a la descoberta dels amfibis destinat a les entitats d’educació ambiental, les escoles de natura i els centres educatius. Pretén divulgar la problemàtica de les malalties infeccioses en els...