El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva presenta la memòria d’activitats 2020

Al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS)  durant l’any 2020 s’han recollit un total de 815 gossos. Aquesta xifra que s’observa durant l’any 2020 ha consolidat la tendència a la baixa de les xifres de gossos recollits durant l’any 2018 i l’any 2019. Des de l’any 2018, el nombre de serveis requerits s’ha anat reduint de forma progressiva ja que dels 1.200 gossos que es van recollir  l’any 2018 es va passar els 1.109 del 2019 i ,finalment els 815 d’aquest 2020.

Font: Consell Comarcal de la Selva

Publica un comentari