L'ACA ha obtingut dos vídeos tutorials que tenen com a objectiu facilitar la comprensió i l’accés de les persones amb menys recursos, dificultats tecnològiques o dificultats amb l’idioma a l’hora de demanar la tarifa social del cànon de l'aigua i l'ampliació de trams del cànon...

La prova pilot consisteix en la instal·lació d’una xarxa de reg automatitzada mitjançant la intel·ligència artificial, amb l’objectiu d'optimitzar el consum de l’aigua a partir d’un nou sistema intel·ligent que permet controlar el reg en temps real amb un llaç tancat en relació al nivell d’humitat...