Catalunya ha presentat una campanya per a incentivar l’estalvi d’aigua adreçada als turistes, amb motiu de la celebració d’un taller destinat a presentar les campanyes de comunicació per a la conscienciació sobre l’estalvi d’aigua i la reutilització als establiments turístics, que ha comptat amb la...

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat les bases d’una línia d’ajuts per a la redacció de projectes, a càrrec dels ens locals, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya (tant a les conques internes...

L'ACA ha obtingut dos vídeos tutorials que tenen com a objectiu facilitar la comprensió i l’accés de les persones amb menys recursos, dificultats tecnològiques o dificultats amb l’idioma a l’hora de demanar la tarifa social del cànon de l'aigua i l'ampliació de trams del cànon...

La prova pilot consisteix en la instal·lació d’una xarxa de reg automatitzada mitjançant la intel·ligència artificial, amb l’objectiu d'optimitzar el consum de l’aigua a partir d’un nou sistema intel·ligent que permet controlar el reg en temps real amb un llaç tancat en relació al nivell d’humitat...