Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a les entitats locals previstes a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes i condicions establertes en cada convocatòria. Seran actuacions subvencionables en el marc...

El BOE publica avui l'ORDRE TED/1177/2022, de 29 de novembre, per la qual "se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en...

El DOGC ha publicat, amb data 28 de novembre, l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla...

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha anunciat que “el Govern destinarà 80 milions d’euros en els propers quatre anys a col·laborar amb ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades i agrupacions de municipis per dur a terme...