Girona participa en la prova pilot d’un nou model de gestió del reg intel·ligent per al control del consum de l’aigua en temps real

La prova pilot consisteix en la instal·lació d’una xarxa de reg automatitzada mitjançant la intel·ligència artificial, amb l’objectiu d’optimitzar el consum de l’aigua a partir d’un nou sistema intel·ligent que permet controlar el reg en temps real amb un llaç tancat en relació al nivell d’humitat del terra i reduir significativament els costos de manteniment. La prova, que es durà a terme a la plaça del Rellotge de Girona i a les dependències dels responsables del manteniment de parcs i jardins, tindrà una durada de sis mesos.

Font: Ajuntament de Girona

Publica un comentari