Aquest estudi té per objectiu identificar aquelles solucions que han d'ajudar a avançar cap a una descarbonització més gran de la mobilitat a la comarca del Baix Empordà, tenint en compte la mobilitat general analitzant les necessitats dels diferents municipis. BEMobi - Mobilitat a la comarca...