La 45ena edició dels Premis Baldiri Reixac arriba en un context amb grans desafiaments socials: la progressiva desaparició del català entre els joves, la crisi d’imaginació per pensar sobre el futur, la falta de respostes coordinades davant l’emergència climàtica o l'extensió de totes les formes...

La Fundació Emys ha exposat la tasca que s'ha dut a terme durant l'estiu 2022 en la coordinació dels gorgs hiperfreqüentats, els resultats i anàlisi de les pressions, freqüentació i enquestes als visitants realitzades. S'ha fet una aproximació global als resultats per veure la comparativa...

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a les entitats locals previstes a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes i condicions establertes en cada convocatòria. Seran actuacions subvencionables en el marc...