Les obres de la nova deixalleria municipal han començat aquest juliol al parc d’activitats econòmiques de Calonge, ocuparà una superfície total de 4000 metres quadrats, i significarà un salt important en la gestió dels residus d’acord amb l’aposta del govern de Calonge i Sant Antoni...

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la cooperativa Sostre Cívic han presentat un nou projecte d’habitatge cooperatiu a terres gironines: un edifici de nova construcció, en desús i aleshores propietat d’una entitat financera, que s’ha rehabilitat per posar-lo a disposició a preu de cost...

El distintiu Bandera Blava l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), i reconeix i estimula l’esforç dels ens locals per aconseguir criteris de legalitat, accesibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com, disposar d’una gestió ambiental. Més informació ...