Calonge i Sant Antoni obre inscripcions als habitatges cooperatius que acull un edifici rehabilitat pensant en l’estalvi d’energia i consums

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la cooperativa Sostre Cívic han presentat un nou projecte d’habitatge cooperatiu a terres gironines: un edifici de nova construcció, en desús i aleshores propietat d’una entitat financera, que s’ha rehabilitat per posar-lo a disposició a preu de cost per a joves menors de 35 anys del municipi. El projecte de Calonge s’emmarca en l’estratègia de Sostre Cívic de recuperar patrimoni privat i ja construït que estigui en desús per tornar a l’habitatge la seva funció social des d’una gestió col·lectiva, de vocació pública i no-especulativa.

Es tracta d’un projecte de 14 habitatges cooperatius en cessió d’ús. Per a tots els habitatges, les persones que hi accedeixin hauran de complir requisits de protecció oficial. A més a més, 4 dels habitatges tenen quotes mensuals i una aportació inicial més reduïda i s’adrecen a unitats de convivència amb menys ingressos.

Una rehabilitació centrada en l’estalvi d’energia i consums

L’objectiu principal de la reforma de l’edifici que acull els habitatges, situat al nucli urbà de Calonge, ha consistit en rehabilitar els habitatges i espais comuns per recuperar les condicions d’habitabilitat i d’ús i dotar l’edifici d’instal·lacions i elements comunitaris per obtenir l’eficiència energètica A.

Així doncs, s’ha instal·lat una caldera de biomassa (pellets) i plaques fotovoltaiques per permetre fer un ús important d’energia renovable autoproduïda, que comportarà una baixa despesa en els consums individuals dels habitatges d’electricitat, calefacció i aigua calentaA més, amb la finalitat de promoure una mobilitat més ecològica i reduir les nostres emissions, a l’aparcament del propi edifici hi haurà un cotxe elèctric compartit, de la cooperativa Som Mobilitat. Les usuàries de l’edifici podran fer ús del cotxe amb una tarifa més econòmica gràcies a un acord entre les dues entitats.

 

Més informació

Dossier informatiu del projecte

Publica un comentari